CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT LAND

[N] Phạm Văn Phi Long

[P] Manager

[A] : NP 02B – 08 Khu TM – DV The Season, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

[E] : diaochgb@gmail.com

[T] : 0911 102 904 – 0968 003 098